Udało się! Otrzymaliśmy kolejne dofinansowanie.

To zdecydowanie dzień dobrych wiadomości. Otrzymaliśmy dofinansowanie w ramach programu Infrastruktura Kultury z Ministerstwa Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu i dzięki temu ogromnemu wsparciu uda nam się doposażyć galerię w niezbędny sprzęt.

Anita