Dofinansowanie I Etapu budowy

A co w Spince?
Sami zobaczcie.

Udało się podpisać umowę na dofinansowanie pierwszego etapu budowy, więc do końca roku będziemy już w stanie zakończyć przebudowę dachu i częściowo wykonać prace w środku budynku.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Nazwa zadania: „Modernizacja budynku na potrzeby prowadzenia działaności kulturalnej – I etap. Kwota dofinansowania: 318000,00 zł całkowity koszt realizacji zadania 318036,76 zł.

Wykonane prace w ramach zadania:

  • Rozbiórka i wykonanie pokrycia dachowego wraz wykonaniem wieńców, ścianek ogniowych, obróbek blacharskich, kominków, montażu rynien i rur spustowych oraz instalacji odgromowej, nadproży nad bramami.
  • Wykonanie konstrukcji dachu wraz z nabiciem płyt
  • Nadzór inwestorski
  • Zerwanie posadzek i położenie nowych
  • Wyburzenie, zasypanie i utwardzenie kanału
  • Wyburzenie części ścian
  • Skucie wszystkich tynków wewnętrznych i osuszenie zawilgoconych ścian
  • Demontaż starego ogrodzenia oraz montaż nowego ogrodzenia wraz z bramą i furtką
  • Wywóz gruzu i odpadów budowlanych
Michał Czajka