Dofinansowanie I Etapu budowy

Udało się podpisać umowę na dofinansowanie pierwszego etapu budowy, więc do końca roku będziemy już w stanie zakończyć przebudowę dachu i częściowo wykonać prace w środku budynku.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Nazwa zadania: „Modernizacja budynku na potrzeby prowadzenia działaności kulturalnej – I etap.

Michał Czajka