/
wpłacam

lub bezpośrednio na numer rachunku:


97 1020 5402 0000 0102 0419 0120
PKOBP Oddział 1 w Zielonej Górze